אירוסין בבית מראה יחזקאל – קארלסבורג – חוסט – האדאס – טאהש (8)

...