תלמידי הכיתה הגבוהה בת"ת כלל חסידי ירושלים הגיעו למעונו של הגאון רבי שאול אלתר שליט"א ר"י שפת אמת שם נבחנו על החומר הנלמד בת"ת • הגר"ש אלתר התפעל מידיעותיהם הנרחבות ומסר שיחת חיזוק ועידוד בפני התלמידים ומחנכיהם.