"אשרי מי שעמלו בתורה" לאחר שבס"ד זכו התלמידים ללמוד לחזור ולשנן בהתמדה גדולה את כל פרק המניח דמסכת בבא קמא זכו התלמידים להיבחן אצל הרה"ג יעקב מרדכי הגר שליט"א בן מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, בביתו נאווה קודש של מרן האדמו"ר שליט"א.
לאחמ"כ זכו להכנס לבית הקדוש של מרן האדמו"ר זי"ע ולבקר בהיכלא דמלכא החדר הק' בו הגה בתוה"ק יומם וליל ובו השיב את נשמתו הק' ליוצרו. שם למדו בע"ה משניות ולאחמ"כ עברו התלמידים אצל אשת חבר הרבנית הצדקנית תליט"א לקבל מיני מתיקה ולהתברך.
אח"כ עלו לציון המצויינת של האדמו"ר בעל הישועות משה מויז'ניץ זצ"ל להעתיר בתפילה עבור הכלל והפרט.  משם יצאו לסיור באתר הבניה של "בית ויזניץ" בהדרכת הרב ברוך פלדמן מראשי העסקנים בבית ויז'ניץ.