אמירת הקינות בתשעה באב ע"י כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א בבית מדרשו שברח' סלנט בירושלים • צפו