תיעוד מסעודה שלישית והבדלה בצילו של הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א ששבת בשבת האחרונה (דברים) בעיה"ק צפת תובב"א לרגל שבת חזון והילולת האר"י הקדוש • צילום: דוד כהן