קהל המונים באישון לילה ליווה למנוחות את בנש"ק הר"ר דוד אבוחצירא ז"ל המכונה 'אבא עזיזי' הנקרא ע"ש סבו בעל עטרת ראשנו הגה"ק רבי דוד אבוחצירא הי"ד כשהוא בן פ"ג שנים | תמימות ועבודת ה'

המנוח גדל והתחנך בקטנותו בבית של קדושים וכבר בגיל 3 התייתם מאביו זצ"ל. אימו הצדקנית 'ללה חזן' הרבנית מרת חנה חזן ע"ה גידלה אותו יחד עם חמשת ילדיה במסירות רבה.

מאז הגיעו לאשדוד המנוח היה בקשר מתמיד עם רבני המשפחה ברחבי הארץ שהוקירוהו וכבדוהו. אימו הצדקנית שהתגוררה באשדוד, היה עימה כל אותן השנים תוך כדי שדאג לה ולמחסורה, עד שנפטרה ונטמנה בבית העלמין באשדוד בחלקת נשים צדקניות בכניסה לבית העלמין באוהל גדול ומיוחד וידוע כסגולה שתפילות רבות על קברה אינם שבות ריקם.

המנוח קבע את תפילותיו בסמוך למגוריו בבית הכנסת "מגן אברהם" ברובע ד' ע"ש של הרה"צ רבי אברהם אבוחצירא זצ"ל בנו של הבבא חאקי זצ"ל, את בית הכנסת יסד בנש"ק רבי פנחס אבוחצירא זצ"ל ומאז הסתלקותו ממשיך בדרכו אחיו ר' אהרון אבוחצירא הי"ו.

המנוח סבל בשנים האחרונות יסורים קשים עד שהשיב נשמתו לבוראו בשעת לילה, על מנת לא להלין את המת ובהתיעצות עם ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הוחלט לקיים את ההלוויה אף שהשעה היתה אחרי חצות לילה כשהכל היה מוכן.

למסע ההלוויה הגיע במיוחד מנהריה שא"ב בנש"ק האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א.

את מסע ההלוויה פתח ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שהזכיר את המשפחה הענפה שבה גדל כל חייו המנוח זצ"ל.

את ההספד המרכזי נשא האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שביכה את האבדה, תוך כדי שהעלה קוים לדמותו על צדקות וחסידות ותמימות בעבודת ה'. סיפר באריכות על צדקותה של האמא הגדולה ללה חזן ע"ה באיזה מסירות נפש גידלה ששה יתומים בביתה כל ימי חייה מתוך דאגה אמיתית, את הצער הגדול שעבר המנוח ביסוריו הקשים.

עוד נשאו דברים ר' אהרון אבוחצירא יו"ר ועד בית הכנסת "מגן אברהם" ובני המנוח ר' אברהם ור' יעקב שבדבריהם בקשו בקשת מחילה בשם המשפחה.

בדבריהם הזכירו את סבו הקדוש רבי דוד בעל עטרת ראשנו הי"ד על הגזרה הנוראה שפקדה את המשפחה ואת כל העם היהודי בשנת תר"פ בשבת קודש יד' בכסלו כאשר הצורר מולאי מוחמד נלחם נגד השלטון המרוקני פקד להוציא להורג ביום שבת קודש את רבי דוד במעמד כל בני הקהילה, באותה עת רבי דוד עודד את הקהילה, באומרו כי התפלל לריבונו של עולם שבמקום שיהרגו כל אנשי הקהילה, ימות רק הוא עצמו. לאחר שהתקבצו כל היהודים בכיכר, שיכנעו יועציו של מולאי מוחמד אותו שכדאי לו להרוג רק את רבם של היהודים, מאחר שאם ימותו כולם, לא יוכלו לגבות מהם מסים ותשלומים אחרים.

הצורר הרשע ציווה לקחת את רבי דוד ואת שני עשירי העיר רבי יצחק בן שמחון ובנו רבי דוד להציב את גופם מול לוע של תותח ולירות ממנו. לאחר מותו, גזר הצורר הרשע כי אסור להתאבל על מות רבי דוד, ומי שיימצא מתאבל יוצא גם כן להורג.

מספר ימים אחרי הירצחו של בעל עטרת ראשנו רבי דוד אבוחצירא הי"ד הועברה גופתו אל ראשי הקהילה, והוא נקבר בהלוויה צנועה שאף בה בלשו חילי המורדים לבל יעיז איש להתאבל ולבכות על רבי דוד.

בין הרבנים בהלוויה ניתן היה לראות את גיסו של המנוח הרה"ג ר' פנחס קריספין שליט"א שביכה את האבדה.

בטרם צאת ההלוויה ניגש האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא לראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן והודה לו ובירכו בברכה עמוקה על כל השתדלותו הרבה למען קיום הלוויה וכבוד המנוח וזאת בנוסף שציין ששמע על פעולותיו הברוכות במסגרת המועצה הדתית בעיר.

בתום ההספדים ואמירת הקדיש, יצא מסע ההלוויה בשעת ליל מאוחרת מאוד לבית העלמין ונטמן קרוב לחלקת נשים צדקניות בסמוך לקבר אימו הצדקנית ללא חזן ע"ה.

כתב: ינון יצחקי