כ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי מרדכי מנשה זילבער שליט"א מתולדות יהודה ביקר בשבוע האחרון בעיר אשדוד ונשא דרשות חיזוק בהיכל ביהמ"ד אמרי חיים דחסידי ויז'ניץ ובהיכל ישיבה לצעירים טשארנאביל ברובע ז' בעיר שם נשא שיחה מיוחדת לבחורי הישיבה לקראת בין הזמנים • צפו