בֵּין הַמְּצָרִֽים • הגרח"פ ברמן בשיחת חיזוק בביהכנ"ס הליגמן

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א מסר שיחת חיזוק בעניני ימי בין המצרים בבית הכנסת "הליגמן" בבני ברק • צילום: שוקי לרר

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו