ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א מסר שיחת חיזוק בעניני ימי בין המצרים בבית הכנסת "הליגמן" בבני ברק • צילום: שוקי לרר