הראש"ל הגר"י יוסף הגיע לביקור מיוחד בישיבת משכן התורה בשכונת הר נוף בירושלים שבנשיאות הרב דניאל ביטון ונשא דברי חיזוק בפני הבחורים • במהלך הדרשה אמר הראשל"צ: "בן תורה צריך לרקוד משמחה על הזכות להיות מיושבי ביהמ"ד" • צילום: יעקב כהן
הראש"ל הגר"י יוסף הגיע לביקור מיוחד בישיבת משכן התורה בשכונת הר נוף בירושלים שבנשיאות הרב דניאל ביטון ונשא דברי חיזוק בפני הבחורים.
הראש"ל הפליג בסיפורים על כח הלימוד וההתמדה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל וביקש מהבחורים ללמוד גם שו"ע ושותי"ם בין הסדרים ובשבתות.
הראש"ל הוסיף ואמר לבחורים כי עליהם לשמוח שזכו להיות מחובשי בית המדרש: "יש הרבה בחוץ שלא זכו ללמוד בישיבה לצערינו ואילו אתם זכיתם, בחור ישיבה צריך לרקוד משמחה על שזכה להיות בן תורה."
בסיום בירך הראש"ל את הבחורים שיזכו להיות ת״ח גדולים לגאון ולתפארת.
יש לציין שלזמן אלול התקבלו עשרות בחורים מצטיינים מטובי התתי"ם בירושלים לשיעור א'.