מעמד צאתכם לשלום לכ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א לרגל נסיעתו לארה"ב עם בני המשפחה • צילום: אלי דויטש