אדמורי"ם, רבנים, אישי ציבור ואלפים מאנשי בני ברק ליוו למנוחות את הנגיד הרב אברהם הלפרן זצ"ל יו"ר קרן השביעית העולמי • צילום: שוקי לרר