הגר''א גרבוז, ראש ישיבת ארחות תורה, הגיע לביקור אצל מרן הגרב''ד פוברסקי שליט''א, ראש ישיבת פוניבז'. במהלך הביקור, דנו ראשי הישיבות על 'כתובה'. צפו בתיעוד