הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א חבר הבד"ץ בביתר ורב קהילת צאנז בעיר מסר הבוקר שיעור תורני במשנתו של פוסק הדור זצ"ל בקראוון של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שם מתקיים ישיבת בין הזמנים שמאורגן ע"י נכדו המסור הרב אריה אלישיב שזכה לשמשו עשרות שנים. צילום: אלי דויטש