בהוראת כ"ק מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א: שלושה כינוסי ענק נערכו ברחבי הארץ לתלמידי הישיבות בראשות הרב משה בויאר שליט"א • מאות תלמידי הישיבות הק' נהרו עם פתיחת ימי בין הזמנים הנוכחי אל סדרת הכינוסים המרשימים שנערכו בפריסה ארצית בירושלים, בני ברק ואשדוד, שנועדו לתת לבחורי חמד השקפה נכונה על החיים, וכלים אמתיים להתמודד עם אתגריה.

הקביעה, כי הדור הצעיר אינו יכול להפנות את ערפו אל הדור הקודם, בעול הקדושה והמסורת, המסירות-נפש ועבודת ה' מעומק הלב, אמורה להבהיק אל מול עינינו באור יקרות ולהוות תמרור נאות לדעת אל נכון כי כל דורינו מושתת על היותינו בני אברהם יצחק ויעקב, הצועדים בטח בנתיבות טוהר ורוח, ואינם נסחפים ח"ו להבלי הזמן.

המצב הקיים כיום הזה, עונה ללא כל ספק להגדרה של "מצב חירום". חד וחלק! להיות היום בן תורה אמתי, המכבד הורים, מתנהג בחסידות, עושה חסד עם הזולת, למרות כל הקשיים, זהו מצב לא פשוט שלהעפיל אליו דרושים כוחות נפש אדירים. – דא עקא, יתרון האור מן החושך, הולך וחזק מאוד, וככל שהחושך סמיך וערפילי יותר, כך יתן האור את עוצמתו אלף פעמים ככה, ולא כמשהו זמני ההולך ומתפוגג.

במסגרת כינוסים מרשימים אלו שנערכו בשלושת הערים, ניתנה ההזדמנות להציץ אל תוך עולם ענקי ורב תוכן מבית מדרשו של המגיד הנודע בשערים המשפיע הרב משה בויאר שליט"א, הנותן כלים הגונים וכוחות נפש נכונים להתמודד על הגלים העכורים המאיימים להבקיע את הספינה הקטנה והחלשה.

את המעמדים פתח יו"ר "ויועצינו" הרב חיים אייזנבאך שליט"א עם הפסוק המפורסם שהגאון רבי מאיר שפירא זצוק"ל מלובלין כתב על בנין ישיבת יח"ל; "לכו בנים שמעו לי, יראת ה' אלמדכם" (תהלים לד, יב). והסביר מדוע בחר בלשון 'לכו בנים' ולא 'בואו בנים', והרי אם בבחורים שמגיעים לישיבה עסקינן היה מתאים לקרוא בשם "בואו", אלא המטרה היא הוראה לדורות בכוונת הקמת הישיבות הקדושות, שכשהבחור יוצא לדרכו צריך שיכירו בפניו בחי' "יראת ה' אלמדכם", – אם זה אחרי הנישואין או בבין הזמנים וכדומה ובכל דרכיו צריך לראות עליו שהוא בן ישיבה.

ובהשראה זו התאספנו כאן בשליחות גדולי ישראל שזכינו לבקר ולקבל מהם הוראות וברכת הקודש לכינוסים הללו, כאן תקבלו מאת הרב משה בויאר כלים וכוחות למסע החיים לקנות חכמה ותורה בכלים הטובים ביותר לנפש היהודי.

המנחה חילק שבחים להני שלוחי דרחמנא ושליחי דידן העושים והמעשים לכלל ולפרט והודה נרגשות בשם רבנן ותלמידיהון לאישי הציבור רבי הפעלים והמעשים להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמים שיתאהב על ידם, כשבכבוד וביקר נייקרם בכל מידה גדושה על כל פעלם הטוב לכלל ולפרט, אשר ברוחב לבבם כי רבה, הרימו תרומת ד' באהבה, כדרכם בקודש מאז ומתמיד, לכבד את ד' מהונם בכל מאודם, ועתה הגדיל עשות, ונדבה לבם אותם, במיוחד לכינוס חשוב ונכבד זה לתלמידי הישיבות הק'. כש"ת  הרב מאיר פרוש שליט"א – סגן שר החינוך ויו"ר שלומי אמונים. הרב חנוך זייברט שליט"א – ר"ע ב"ב. הרב יוסף דייטש שליט"א – סגר"ע ירושלים. הרב יוסף גרליץ שליט"א – יו"ר הקשיבה ומנהל פרוייטק החונכים 'חנוך לנער'.

מיצג אומנותי וחווייתי הוקרן למשך כשעתיים לעיני משתתפי האירועים – הבחורים החשובים שישבו מרותקים לכיסאות ורוו בשקיקה הסברים ותשובות למגוון שאלות מהחיים, תוך שימוש באורחות חייהם של גדולי ישראל נבג"מ זיע"א, בכדי להדגים במוחש את החומר הנמסר. – לשם דוגמא: מה מונח תחת חיוכם הנצחי של גדולי ישראל דוגמת הגרש"ז אויערבך והגר"ח שמואלביץ? מה אמר ראה"י של טעלז שעתיים אחר שזוגתו הובלה על ידי החיה הנאצית אל עלותה לגנז"מ? על מה בכה הרבי מקאליב שליט"א? מה הסביר הרב אריה דרעי בדרך לאומן? מה עשה רבי חיים זייצ'יק כשנפלה קורת עץ על ראשו בדרך לבית החולים? מהו האור שמאיר בדורינו ומתחזק את עולמינו,  במקום האור שיצא מבין הכרובים בזמן שביהמ"ק היה קיים?

בהמשך הכינוס נערך סימפוזיון מדהים ובו עובדות ועניינים רבי השפעה על הנפשות הצעירות, כיצד לקבל חשק וטעם בלימוד בתורה תפילה ובעבודת ה', התמודדות עם ניסיונות של ימי הנעורים, גישה נכונה בין בחורים לאנשי צוות בישיבה ועם ההורים בבית ועוד.

בסימפוזיון זה עלו על השולחן מאות שאלות קשות ומורכבות, שחלקם הספיק הרב בויאר שליט"א לענות במועד הקצר בטוב טעם ודעת. ועוד חזון למועד – ובשורות אלו נבשר כי בעז"ה יפתח מדור חדש בעלון "ויועצינו" ובו יעלה מדי שבוע שאלה ותשובה מפניות של תלמידים.

הכנסים נערכו באוירה עילאית ומגובשת, כאשר לצידו הגשמי הוגש כיבוד קל בחסות מאפיית הצבי לעומת זה בכינוס הגדול בירושלים התקיים שבת אחים "ליל שישי" עם כיבוד עשיר בליווי תזמורתו של ר' לייב צישינסקי שהרקיד את הציבור בשיר ושבחה וריקודים.

אחרי שעות של קורת רוח, על מנת לעשות מייד מעשה בפועל שיחזיק את ההנחיות הנכונות שקיבלו במקום, לא חיכו הבחורים עד לפתיחת הזמן בהיכלי הישיבות אלא עשו מייד 'כלי' כפשוטו לקבלת ההשקפה הטהורה, וכולם קיבלו עליהם עול מלכות שמים בהחלטה טובה שלא יעבור עליהם יום בבין הזמנים ללא לימוד התורה, וכמתנה הכניסו התלמידים כרטיסים מיוחדים לתיבה מיוחדת שתיכנס אחר כבוד להיכלם של גדולי ישראל שליט"א שיתפללו בעבורם.

בכינוס שנערך בבני ברק השתתפו אישי ציבור ביניהם הרב יוסף גרליץ שליט"א מנהל פרוייקט 'חנוך לנער' ומגדולי העושים והמעשים לחינוך תלמידי הישיבות הק' ואף נטל חלק בהוצאות המעמד. כן נשא דברים הגאון רבי חיים דוד קובלסקי שליט"א ראש ביהמ"ד מאורות הדף היומי ויו"ר פרויקט "ותן חלקינו", בדבריו העלה על נס את גודל הזכות שזכו לשבת ולהתענג על ה' בשיחותיו של הרב בויאר שליט"א, בדבריו אלה חיזק לקבל בכובד ראש את הכלים והעצות שמרכז "ויועצינו כבתחילה" מציעים לבחורים. ואף העניק מתנה לכל המשתתפים חוברת 'ותן חלקינו' לימי בין הזמנים לנצל אפשרות ללמוד בנושאים מעניינים מחלקי התורה.

בכינוס שנערך באשדוד נאם מזכה הרבים הגדול יו"ר מועצה הדתית הרב עובדיה דהן שליט"א, הרב אייזנבאך הקדים אותו בדברי ברכה והערכה כשסיפר לתלמידים את גודל פועלו של הרב דהן להגדיל תורה ולחיזוק הדת בעירנו. בדבריו עמד הרב דהן על מעלת הזכות הגדולה בקביעת עתים לתורה חוק ולא יעבור בימי בין הזמנים ודבריו השאירו רושם עז על המשתתפים.

בהנהלת "ויועצינו" מסכמים אחרי ימי הכנה לוגיסטית מורכבת, שהכנסים ננעלו בהצלחה גדולה בס"ד, ובהיענות מרובה מצד ציבור יראי ה' החפצים לילך בדרכי ישרים ובדרכי נועם. הדים רבים לכינוסים אלה והורים ומחנכים ידועי שם באו להוקיר ולברך על היוזמה הברוכה וחסרת התקדים.

בהזדמנות זו הננו לעדכן כי ניתן להזמין את התוכנית של המצגת והסימפוזיון לרכזים בישיבות או בסמינרים אצל ר' משה אירנשטיין בטל' 052-7633373.