הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בן כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א שוהה בימים אלו למנוחה בצפת והגיע ללשכת הסת"ם שבהנהלת הרב קפלן • צילום: דוד כהן