שמחת התנאים לבת כ"ק אדמו"ר מאנטניא שליט"א עם נכד הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב שליט"א בן להרה"ג רבי שלמה שטרן שליט"א דומ"צ צאנז חיפה

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA