דומה כי תנופת העשיה של אגודת "אהלי צדיקים" לשיקום קברי הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה, אין לה אח ורע בעולם כולו. זרועו הנטויה של הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו המקדיש את כל חייו למען המטרה המקודשת, מונפת כיום על עשרות ארצות, מדינות, חובק זרועות עולם, יבשות וימים • צפו בגלריה המסקרת ולו במעט את הפלאות המתרחשות בכל הקשור לשיקום ושיפוץ 'אהלי צדיקים' ברחבי אירופה

בחדשים האחרונים, נרשמה תנופת עשיה, קברים ואהלים רבים בכל רחבי תבל, עבודות מחקר שבאו אל סיומם עם בירורי מקומות הציונים והשבת כבודם לתועלת העולים להשתטח על ציוניהם.

הרב גבאי, במסעות הדילוגים שלו בין מדינות תבל, פעל בחודשיים האחרונים באוקראינה, ברומניה, בסלובקיה ובהונגריה.

"על כל מקום בו פעלתי לשיפוץ ולשיקום מצבה ניתן לכתוב ולכתוב ולא לסיים לכתוב" מספר הרב גבאי, "השגחות פלאיות ונסים שקורים, כאשר הנני לפעמים מרגיש בחוש את יד ההשגחה המכוונת אותי, את פעליהם של הצדיקים הקדושים אשר לכבודם הנני עמל ויגע, המכוונים אותי אל התוצאה הרצויה".

הרב גבאי איננו נרתע מקשיים, אדרבה, אלו, מאתגרים אותו שוב ושוב. רשיונות והשתדלויות אצל מדינות, שרים ורוזנים, פריצים ומושלים, הם אצלו דבר שבשגרה.

כך, כאשר עלתה ההצעה מצד בני המשפחה לשיקום כל קברי משפחת בעל "ערוגת הבושם", כי רבים המה, חובקים ארצות וערים. פעם הרב גבאי בכל מרצו ואונו, ללא לאות, לאיתור, שיקום ושיפוץ הקברים.

אוקראינה: אהלי צדיקים 'כובשים' עיר אחר עיר.

אוזגרוד, חוסט, קושיניצה, יערה, סרדנה, קורולובו, קושולובו. שמות ערים שאנו בקושי מצליחים להגות את שמם כראוי, אך הצד השווה שבהם – שהרב גבאי ביקר בהם, פעל בהם, השיב את כבוד הצדיקים הקדושים הטמונים שם, נלחם למענם, נפגש, סייע ושיקם.

רומניה: פנים חדשות לבית העלמין בסאטמאר ובקרול

במסגרת הפעולות להצלת קברי משפחת הגה"ק בעל "ערוגות הבושם" בהם התמקדה אגודת "אהלי צדיקים" בחודשים האחרונים, הגיע הרב גבאי גם לבתי עלמין אלה, שם חלקת מחוקק ספון. גם הם 'זכו' לטיפולו המסור ושוקמו מחדש לתועלת המוני העולים. במסגרת המסע טופלו גם בתי העלמין בקאפיש ובצאצוביץ שבסלובקיה וזכו לעדנה, ליד מטפחת ומשקמת, ולעין בוחנת ודואגת.

הונגריה: ביקור בפארד, טשערנא, ווענעז

מתקשים? גם אנחנו, אך אלו גם ערים במרחבי הונגריה אליהם הגיע יו"ר הארגון במסגרת מסעו המורחב. לבדוק את מצב בתי העלמין, לשקם את הטעון שיקום ולשפץ את הטעון שיפוץ. כך מתנהל לו סדר היום בכל ימות השנה באגודת "אהלי צדיקים" העושה ימים ולילות למען שימור ההיסטוריה היהודית בגולה וכבודם של צדיקי הדורות הטמונים בעפרה.