כל שנה ושנה מתקיים יום העיון של איגוד הסמינרים, ואין שנה שאין בה חידושים. הצד השווה שבכל ימי העיון, הוא העמידה על משמר רוח בית יעקב, כמו בימי ייסודו, על ידי מרת שרה שנירר ע"ה. בית יעקב לעולם אינו יכול להרשות לעצמו לנוח על זרי דפנה. האיומים הרוחניים תמיד קיימים, יצר הרע מתחדש ומתגבר בכל יום והצו האלוקי של בית יעקב הוא להציב בחירוף נפש מיתרס להגנה מפניו.

מנהלי התיכונים והסמינרים של "בית יעקב" מכל רחבי הארץ, חברי האיגוד, חסידים וליטאים, אשכנזים וספרדים, מהצפון ומהדרום וכמובן מהמרכז העמוס, נקהלו למרכז האירועים בחפץ חיים, לקריאתו של הרב יצחק אוסטרליץ, מזכ"ל האיגוד, שאתמחי גברא לארגן את ימי העיון ולצקת בהם את התכנים המתאימים. אלה תכנים שמעניקים "כלי עבודה" למנהלים לכל ימות השנה. איש את רעהו עוזר ומחכים, ולא היה מנהל שיצא מיום העיון, כמו שבא אליו.

את תוכנית יום העיון, פרס המנחה והמנווט, הרב יצחק אוסטרליץ שליט"א מזכ"ל האיגוד, שקידם את אורחיו בברכה. הוא כיבד בדברי פתיחה את הרב זאב וולף שליט"א, מנהל סמינר ע"ש הרב וולף בבני ברק ויו"ר האיגוד. בדבריו הזכיר כי היצר הרע מתחיל ב'שטח האפור' אבל משם, מהפעולה הקלה של חוסר יראת שמים, מידרדרים חלילה ומגיעים אל 'והשתחוויתם להם' לעבודה זרה ממש.

הרב וולף הבהיר, כי תקנות הצניעות שהסמינרים עומדים עליהן, אינן 'עניין תקנוני', אלא דברים שבהלכה. זו טעות מסוכנת לחשוב שמדובר בדבר שהוא כתוספת והידור, בעוד מדובר בעקרי הדת ממש.

הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים שליט"א, ר"מ בישיבת "נחלת הלווים" בחיפה, הרחיב בנושא אמונת חכמים. אמת שאמרה תורה, שצריכים לשמוע בקול גדולי הדור ולא לסור מהם ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל. אבל למען האמת, מי שמביט בעין נכוחה, יוכל לראות ולהבין כי הם אומרים על ימין שהוא ימין. כל דבריהם אמת וצדק.

הגרא"מ קירשנבוים אמר כי טעות נפוצה היא להכתיר תקנות צניעות בפסוק 'ועשית ככל אשר יורוך', בשונה מדרך הפרסום של הלכות שבת או הלכות נטילת ידים. עצם הצגת הדברים כתקנה שאין לה טעם, גורם ריחוק ואי קבלת הדברים. כדי לקיים את הליכות הצניעות, לא צריכים להגיע לציות לדברי חכמים, כי הם נגזרים מהוראת הכתוב 'ולא יראה בך ערוות דבר'.

הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א דומ"ץ בבי"ד דמרן הגר"ש ואזנר זצ"ל ה"שבט הלוי", ורב שכונת אור החיים בבני ברק, מגדולי מורי ההוראה, הרחיב בחשיבות הטיפול בנושא מקומות העבודה.

בדבריו הזכיר מדברי מורו ורבו מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל שפירש מדוע בנחלת בני גד ובני ראובן בעבר הירדן היה חיוב מצוות התלויות בארץ, אבל לא היתה שם קדושת הארץ? וביאר על פי דברי חז"ל על הכתוב 'נחלה המבוהלת בראשונה, אחריתה לא תבורך', כי בני גד ובני ראובן ביקשו קודם את 'גדרות צאן לצאננו' ורק אחר כך את ה'בתים לטפינו'. במקום שדואגים דבר ראשון לנחלה – לפרנסה ורק אחר כך לחינוך הילדים ולקיום התורה – אזי 'אחריתה לא תבורך' אין שם את הקדושה של ארץ ישראל.

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א רב קהילת "בני תורה" בהר נוף ומח"ס "אורחות שבת", פרש יריעה רחבה מאד של הסכנות האורבות במקומות העבודה. התנין הגדול הרובץ לפתחו של הסמינר, לאחר שנות לימוד והדרכה מלאות ברוחניות.

הוא ציין שגם ללא התקלות המוחשיות, יש להשכיל שלכל ירידה רוחנית יש השלכות רחבות מאד בהמשך הדורות. הוא הביא לדוגמה שמרן ה'חתם סופר' כשעזב את פרנקפורט, עיר ואם בישראל, העיד שהיו שמה מאות בעלי בתים בקיאים בש"ס ופוסקים. והנה, פחות מחמישים שנה אחרי כן, הגרש"ה הירש זצוק"ל הגיע ומצא שם בקושי שומרי שבת. איני חושב שמישהו היה מדמיין לעצמו לצפות כזו ירידה בקהילה חזקה ועם שורשים רוחניים, שהיא תידרדר עד שבקושי יהיו בה שומרי שבת?! אחרי חמישים שנה בלבד, נוצר דור אחר לגמרי!

הוא הציג דוגמאות רבות שעלו על שולחן בית הדין למקומות עבודה, שאלות דבר יום ביומו, המעידות שאם לא ניערך כראוי, התוצאה תהיה מסוכנת ביותר וסופה מי ישורנו. עם זאת, אמר, המציאות מוכיחה שכאשר ישנה עמידה מגובשת עם הנחייה של רבני בית הדין – מגיעים לתוצאות נפלאות. לכן עלינו להישיר עיניים לסכנות ובאותה מידה להקים מערך של פתרונות ונתינת כוח שיאפשרו לכל בת בכל מקום שהיא, לדחות את הסכנה ולהרחיקה.

את דברי הגאון הרב רובין שליט"א השלים הגאון רבי חגי אלישיב נאה שליט"א חבר וועדת הרבנים לבעיות במקומות העבודה. הוא המליץ על המצב את הפסוק 'כל עמה נאנחים מבקשים לחם' אך גם 'נתנו מחמדיהם להשיב נפש'; לצד הקושי הגדול במקומות פרנסה המהווים ממש שאלה קיומית, בפרט לאחר נישואי הילדים, עולות שאלות קשות אותן הציג ממגוון דוגמאות העולות בפני בית הדין.

עם זאת, הטעים בהתרגשות, הניסיון אכן מוכיח שעמידה מגובשת ואיתנה משיגה תוצאות נפלאות, היות שישנו ביקוש רב לעבודה חרדית המאופיינת בעמידה במטלות ובאמון רב.

לאחר דברי הרבנים, התקיים פאנל מנהלי סמינרים: הרב אריה רוב, מנהל סמינר מעלות בירושלים, הרב אריה רוטנברג, מנהל סמינר גור בערד, והרב מרדכי בן שלום, מנהל סמינר ברכסים.

במהלך הפאנל הועלו שאלות הדורשות מענה, לצד פתרונות יצירתיים חינוכיים. היה זה מעניין לראות כיצד למשולש החינוכי הזה יש את הדילמות המשותפות שפתרונן בצדן.

לאחר הפאנל הוקדשו הרצאה ומושב מיוחד מהרב צביאלי בן צור, מרצה בכיר בערכים, ריתק את הציבור בשרשרת של סיפורי אימה מפגעי הטכנולוגית. הוא תיאר כיצד טכניקת המסך לוקחת את האדם מעולם אחד ושואבת אותו לעולם אחר, נטול עכבות ומצפון. במשך שעה ארוכה השמיע שרשרת של עובדות מהשטח, אך לצד החושך הגדול הביא את הסיפורים של נשים ובנות שעמדו בגבורה עצומה מול הניסיונות, כולל וויתור על עבודות והשתכרות של מאות אלפי שקלים בשנה, אלו הם 'חנה ושבעת בניה' של דורנו. לאחר ההרצאה התקיים דיון פורה על הדרך בה ניתן להתמודד עם הסכנות ולאתר אותן בעוד מועד, כולל מידע עדכני על ההתפתחויות השונות בתחום המצלמות והנגנים הדיגיטליים.

בשעת קיומם של הפאנלים האלו, התקיימו במקביל באולמות סמוכים, הרצאה למנהלות הסמינרים מפי הרבנית הילדסהיימר תליט"א ודיון בהנחיית הגב' הלר תליט"א.

בשיחות סיכום עם מזכ"ל האיגוד, הרב יצחק אוסטרליץ, הביעו בפניו משתתפי יום הדיון והעיון, הוקרה מקיר לקיר, על התובנות, הרעיונות, האתגרים והדברים שהטביעו חותם של חינוך בית יעקב לכל הימים הבאים עלינו לטובה.