התמונות יפות (במדור בכלל) אבל חסר כיתוביות עם שמות המצולמים
לא כולם מכירים את כולם, זו הזדמנות ל "והיו עינך רואות את מוריך