לרגל סיום הזמן נערכה מסיבת סיום מסכת בבא קמא וחלוקת פרסים למצטייני ישיבת פינסק קרלין בעיה"ק ירושלים תובב"א באולמי חוות דעת רח' גרוסברג בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א ובהשתתפות רבנים חשובים וצוות הישיבה • תיעוד: הרב ברוך אוביץ