מעמד אדיר לכבודה של תורה התקיים באשקלון לרגל סיום פרויקט "ועתה כתבו לכם" והוצאת הספר המפואר "שירת יוסף" - שבו כתבו אברכי הכוללים ובני הישיבות תושבי העיר ממיטב יצירותם ופרי תנובתם, לזכרם של הרבנים הראשיים של העיר הגאון הישיש רבי יוסף שרביט זצ"ל וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל והגאון רבי יוסף חיים בלוי זצ"ל וכן לזכרו של הגאון רבי מאיר רווח זצ"ל ממקימי עולה של תורה והלכה במשך עשרות בשנים בעיר שהתקיים במרכז הכנסים המכללה האקדמית.

  מיד עם הכניסה למתחם מרכז הכנסים, נפרס שטיח אדום לכבודם של לומדי התורה כשבצידיהם ניצבים שלטים ובהם דיוקנם של רבני העיר זצ"ל עם ברכת ברוכים הבאים לבאי המעמד. ברכה מיוחדת הוכנה לבני כיתות ח' העולים לישיבות קטנות. האולם החל להתמלאות בהמוני בני תורה של העיר אשקלון, לקול שירתם המיוחדת של האחים יואלי ורולי דיקמן בשיר "שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ובאו לך". בזה אחר זה הגיעו הרבנים הרה"ג אברהם בוכריס, הרה"ג שמואל אלפא, הרה"ג אליהו לוי, הרה"ג מרדכי דניאלי, הרב גד פיניש כשהם יושבים של היוזם של הערב החשוב ראש המועצה הדתית הרב שלמה פרוור. את המעמד פתח והנחה הרב אברהם ביטון, בדבריו ציין כי לראשונה זכינו איגוד בני הישיבות להוציא ספר תורני חשוב המעלה על נס את פועלם המבורך של רבני העיר זצ"ל בביצור חומת הכשרות והטהרה, והקמת עולה של תורה בעירנו. הגרי"ד בלוי ראש כולל 'אהל יוסף' ובנו של המרא דאתרא הגרי"ח בלוי זצ"ל התרגש עד דמעות מהמעמד, ושיבח את פועלו הכביר של מר שלמה פרוור הי"ו יו"ר המועצה הדתית, בחיזוק וביצור הדת בעירנו, בעירובין בכשרות ובמקוואות ובהאדרת התורה בפרויקט "ועתה כתבו לכם" ובהפקת האירוע המשובח והיקרתי לכבודם של הרבנים זצ"ל .עוד חיזק את ציבור בני התורה לקראת חודש אלול הקרב ובא. New Balance 1300 mujer עם בואו של הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים ציבור הנאספים עמד על רגליו ופצח בשירת "ימים על ימי מלך תוסיף" ובכן צדיקים יראו וישמחו,,, הרה"ג הרב יעקב אביטן סגן ראה"ע הקדים בדברי ברכה לרבנים למארגנים וליו"ר המועצה הדתית הרב פרוור, והעלה שביבי זכרון מרבותינו רבני העיר זצ"ל מפועלם ומעשיהם בהמרת קרן התורה בעירנו אשקלון. את המשא המרכזי נשא מרן הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר, הס הושלך באולם עת החל הרב לישא מדברות קודשו, הרב פתח בתודה וברכה לכל הרבנים, וליו"ר המועצה הדתית שהוא הרוח החיה בעניני קדושה בעיר. המשיך הרב וחיזק את אברכי הכוללים ובני הישיבות שהם התקוה של הדור! שהרי יש בני נוער רבים לאלפים ולרבבות, ומתוך זה המעט שבמעט היהלומים האמיתיים הם בני הישיבות ואברכי הכוללים שממיתים עצמם באהלה של תורה וזוהי הנחת רוח שיש לקב"ה בעולמו, ואין לו לקב"ה אלא עמלי התורה העומדים בבית ה' בלילות לא ימושו מתוך האוהל יומם ולילה. הגר"ש עמאר המשיך להרעיף בברכות ותשבחות על אברכי הכוללים ובני הישיבות, וסיפר שהכיר הדק היטב את הרבנים הראשיים לעיר רבות בשנים, הרב עמד בדבריו על התפילה שהזכרנו בשבת מברכין "יה"ר שתקיים לנו חכמי ישראל "ואמר הרב שראה בארץ ואף מחוצה לה דבר ברור שקהילות שיש להם חכמים אמיתיים העומדים בראשם ומנהלים אותם הם עולים פורחים ומשגשגים לעומת זאת קהילות שאין להם חכמים או שעומדים בראשם חכמים שאינם גדולי ישראל ואינם יראים מספיק, קהילות אלו דועכות והולכות, ומיום ליום הם חסרות, ואין לך יום שאין חסרונו גדול מחברו וזהי התפילה שאומרים שתקיים לנו "זה לא בשביל חכמים, אלא זה עוד תפילה שמשלימה את כל התפילות, לכן אומרים ש"תקיים לנו" כי זה לנו וחכמינו הם ההצלה שלנו, וכאן אמר הרב שזכתה העיר אשקלון שעשרות בשנים היו שנים מטובי חכמי ישראל שניהלו אותה, וכיום שאינם איתנו, הקב"ה פוקח עינו על בני התורה שבתורתם יביא את הישועה, ואתם הכלי המחזיק ברכה בשביל כלל הקהילות באשקלון. asics gel quantum 180 męskie בסיום, בירך את העושים ומעשים בפרויקט "ועתה כתבו לכם" מהמועצה הדתית, ואיגוד בני הישיבות על היוזמה הברוכה, ואח"כ חיזק הרב את הציבור בני התורה לקראת חודש אלול הקרב ובא וסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה לאברכי הכולל ובני הישיבות ולכל הקהל, מיד עם סיום דברים הנלהבים והמרגשים של הרב פצחו הרבנים ובני הישיבות בשירת נרגשת של השיר "ועתה כתבו לכם " – תורה הקדושה התחנני בבקשה … Scarpe Adidas Online בניצוחם המופלא של יואלי ורולי דיקמן, עיינים רבות דמעו במהלך שיר זה שבו בטאו הרבנים אברכי הכוללים ובני הישיבות את אהבתם הנצחית והקשר בל ינתק שיש להם עם תורתנו הקדושה שזוהי שירת חייהם. בשלב זה, פצחו הרבנים והקהל בריקוד שמחה של מצווה, כולם קמו על רגליהם ורקדו, עם הרבנים, גם המבוגרים שמבין הקהל שנכחו באולם, התקשו להיזכר אימתי ראוהו לאחרונה רוקד בשמחה כה רבה. לקראת צאתו של הראשון לציון הגר"ש עמאר, עברו לפניו תלמידי כיתו ח' בעיר וקיבלו כאות עידוד שי את ספרו החשוב שיצא לאחרונה "תומת ישרים" שיחות מוסר מאלפות על כל חגי ישראל, הראשון לציון בירך את בני התורה שימשיכו לעלות מעלה מעלה על במתי התורה והיראה ויזכו בלימודם לפאר את הישיבות הקדושות. adidas stan smith pas cher דברי חיזוק נשא הרה"ג ר' אליהו לוי רב שכונת גבעת הפרחים וחבר ועדת הרבנים שעברו על החיבורים בדבריו בירך על היוזמה החשובה בפרויקט "ועתה כתבו לכם" ונשא דברי חיזוק לקראת חודש אלול. לאחר דבריו, הוקרן מצגת ע"ג מסך ענק, בו הובאו מסכת חייהם של רבני העיר זצ"ל מתחילת כהונתם בעיר אשקלון. Nike Air Foamposite דברי תורה וברכה קצרים נשא יו"ר המועצה הדתית הרב שלמה פרוור ובירך את בני התורה על השתתפותם בפרויקט "ועתה כתבו לכם". בדבריו בירך והודה את מנהל מחלקת הכשרות הרב יצחק בן תקווה שדאג לכל הפאר וההדר להצלחת המעמד המפואר לכבודם של לומדי התורה, וכן על הפעולות המבורכות במסגרת המחלקה לתרבות תורנית שהרב בן תקווה מנצח עליהם ביד רמה. ציין לשבח את העריכה המכובדת של הספר החשוב "שירת יוסף" המנציח את רבני העיר זצ"ל בעמלם של בני הישיבות ואברכי הכוללים בבחינת תורה מפוארה בכלי מפואר יחד עם איגוד בני הישיבות אשקלון שהוציאו תחת ידם יצירת פאר, וכן לכל מפעלות הקודש על איגוד בני הישיבות – אשקלון – בישיבות בין הזמנים והבאת גדולי ראשי הישיבות ובעלי מוסר לשיחות חיזוק בעירנו. כן ציין שבראש הספר מופיעים מאמריהם ושיחותיהם של מרנן ורבנן של גדולי התורה זצוק"ל ויבלחט"א על מעלת כתיבת חידושי תורה ולימוד התורה בימי בין הזמנים שנאמרו בכנסי בני התורה שע"י איגוד בני התורה דורשי ה' בעיתות שונים ולהם התודה והברכה. מיד עם סיום דבריו מתח עבר בקהל, עת החלה ההגרלה בין הכותבים בנוכחותם של חבר ועדת הרבנים הרה"ג אליהו לוי והרה"ג גד פיניש ,בפרס הראשון לחיבורים תורניים מתנת המועצה הדתית לאברכי הכוללים על סך 5000 ש"ח זכה הרב שלמה כהן מכולל "משכן משה" על חיבורו בדין כיבוס בשבת. פרס שני ע"ס 3000 ש"ח זכה הרב חיים מזוז מכולל "בן איש חי" על חיבורו בענין הכנת קפה בשבת. פרס שלישי ע"ס 1500 ש"ח זכה הרב מכאל רשיד על חיברו בעניין גניבה וגזלה. בהגרלה שהתקיימה לבני הישיבות זכה בפרס ראשון ע"ס 3000 שקלים הבה"ח מיכאל עשור נ"י ישיבת "אש התלמוד" , בפרס שני ע"ס 1500 זכה הבה"ח דניאל רפאלוב נ"י ישיבת "תפארת הלוי", בפרס שלישי ע"ס 500 שקלים זכה הבה"ח מתניה אהרון דרי נ"י תלמיד ישיבת "וילקומיר" אשדוד . מיד לאחר ההגרלה התקיים "זיץ המרכזי" שנמשך עד חצות עם סיום ישיבות "בין הזמנים" וחזרתם להיכלי הישיבות הקדושות לקראת זמן אלול. עם סיום המעמד הכביר לכבודה של תורה והאדרתה, בני הישיבות לצידם של האברכים חזרו לבתיהם מתוך תחושה עילאית גדולה של חיזוק כשעל פניהם ארשת של שמחה ושבח והערכה למארגנים ובראשם ראש המועצה הדתית ראש וראשון לכל דבר שבקדושה הרב שלמה פרוור שזה ודאי יתן חיזוק גדול לקראת תחילת זמן "אלול".