הנסיעה הנרגשת לישיבה, שיעור פתיחת הזמן, בית המדרש ההומה, החברותות וההתפלפלות עם הר"מים: כל נראה היום הראשון של 'זמן אלול' בהיכלי התורה מבעד לעדשת המצלמה של הצלם שוקי לרר • תיעוד ענק