תיעוד • עצרת השלושים להגאון רבי מאיר רווח זצ"ל ממקימי עולה של תורה והלכה באשקלון

קהל רב ובראשם גדולי תורה, רבנים השתתפו בעצרת מספד והתעוררות בבית הכנסת "תורה ותפילה" עם כלות השלושים למקים עולה של תורה, מעמודי ההלכה וההוראה באשקלון, אשר העמיד תלמידים הרבה הגאון הרב מאיר רווח זצ"ל חבר לשכת הרה"ר רב שכונת שמשון – שי עגנון ורב בית הכנסת "תורה ותפילה".

לאחר תפילת מנחה נשא דברים הגאון רבי אליהו אברג'ל חבר בית הדין הגדול רב שכ' בקעה ובעל "דברות אליהו". במשך כשעה ריתק את הקהל שגדש את בית הכנסת במאמרי חז"ל על ערך יקרת התורה. בדבריו אמר, הרב רווח היה מוכר לכולם שהיה כולו למען התורה והיראה, אנו עוד מכירים אותו כשהיה צעיר כשהתמנה כאן באשקלון כרב השכונה ופעל כאן רבות, היה לנו מאוד קשה לשמוע על פטירתו, הכאב הוא גדול, עדיין היה במחצית שנותיו, אך מה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק.

הגמ' אומרת "אגרא דהיספדא דלויי" – מאז שהיה נער, היה בעולם הישיבות, היה ספון בתורה, כותלי בית המדרש יעידו, לכן הערב הזה התאספנו לדלות ממעשיו, זוהי המטרה לדלות מהנהגותיו הטובים כדי שאותם ניישם אנו וזה הזכרון והעילוי לנשמתו הטהורה.

'שיר השירים אשר לשלמה' – שלמה המלך הגיש את התוכחה בדרך של נעימות, בדרך של שירה, המנוח שעוסקים בכבודו, ידע להגיש את התורה בנעימה היה לו קול נעים קול יפה, בנעימות לכן אהבו אותו והתקרבו אליו.

המנוח ידע לתת את התורה בנעימות, להרגיש את השני את הבין אדם לחבירו, חבל על דאבדין, הפסדנו אדם גדול שיתפלל על כל המשפחה ונזכה לתחית המתים במהרה.

הרה"ג רבי ראובן דרעי רבה של מושב 'שוקדה' דיבר על מעלת אהבת התורה ולזכות את הרבים, כך היה המנוח הוא היה איש תורה שהרביץ תורה בשיעוריו הידועים כאן במשך שנים רבות, הזכיר את המסירות של נפש של הרב זצ"ל כפי שמצינו אצל רבי יוחנן, המנוח לוקח איתו שם טוב גדול מאוד, יש לו את מעלת זיכוי הרבים שזו מעלה הגדולה ביותר. תמיד ששוחחנו איתו בהלכה ובגמרא היה הכל נהיר לפניו וידע לצטט בע"פ וכל זה מכח ההתמדה שהיתה לו, כשהזכירו אשקלון היו מזכירים את שמו לתפארת, אנו מקווים שגם דברי תורתו הנמצאים בכתובים יצאו לאור והקב"ה יאמר די לצרותינו.

לאחר תפילת ערבית נשאו דברין מוקיריו הרב מרדכי בוסקילה הרב יוסף מויאל אשר במשך השנים הכירוהו בתורתו ובצניעותו.

את העצרת חתם הגאון רבי מיימון מלכה מרבניה הותיקים של העיר אשקלון ומי שהיה ידידו הקרוב והיה לומד עימו יחד במשך עשרות בשנים, בדבריו אמר שהכיר את משפחתו של רבי מאיר עוד מאנגליה שם למד ב"שניידר ישיבה" ומשם הכיר את אחיו רב מרדכי זצ"ל ורב יוסף זצ"ל שהיו תלמידי חכמים.

הרב רווח זצ"ל לא היה רק ידיד נפש, אלא הרגשתי שאני הייתי בשבילו כאחיו הגדול ונפשי היתה קשורה בנפשו, הוא היה איש של תורה, למרות שהיה רב מחלקת הנישואין במשך שנים, עיקר חייו זה היה לימוד התורה, היה תלמיד חכם אמיתי היה בקי בהלכות על בורייה, לרב זצ"ל היה כושר לרב עיר שמרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל היה חתום עליו עם הבחינות המקיפות שעבר בהצלחה רבה ועליהם חתמו שאר גדולי התורה שבחנוהו גם הם, היה גם בעל חסד וידוע במידת הצניעות.

בשנים האחרונות לצערי הייתי צריך לשהות בבית החולים בחו"ל ותמיד חשבתי על המנוח שהיה כאח לי, ושמחתי לשמוע כל הזמן על שיעורי התורה שלו שהיו מלאים תוכן בעיון, עד שהיה בבחינת "ובתורתו" יהגה יומם ולילה, היה בכוחו לחדש ולבאר את התורה הק', אפשר עוד להאריך ואני בע"ה אכתוב ספר על דמות גדולה שכזו בסיום ביקש מהמשתתפים שבקדיש לאחר שיעור תורה לציין שזה לע"נ המנוח היות ולא זכה לבנים זכרים. ויהי רצון שיהיה מליץ טוב על כל המשפחה וכל עם ישראל.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו