מאות אברכים ובני ישיבות השתתפו בשיחת חיזוק מיוחדת של המשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א לקראת תחילת זמן אלול בהיכלי התורה והישיבות הק' ונעילת ישיבת בין הזמנים שע"י 'אגודת בן תורה' בביהמ"ד נפש החיים אשדוד

בדבריו עמד על המעלה גדולה של המשך רציפות לימוד התורה גם בימי בין הזמנים. הזכיר הנהגות ומעשים נדירים מגדולי ישראל איך היה נראה אלול בהיכלי הישיבות עוד בחו"ל. עמד על ההשקפה הטהורה שצריך כל בן תורה לדעת. והחשיבות הגדולה שהראש צריך להיות מונח רק בתורה.

הגר"ח מישקובסקי ציין לשבח את המארגנים שע"י 'אגודת בן תורה' הרב אליהו פוזן והרב יעקב וולס, העומדים מאחורי מפעל התורה החשוב ובפרט בימים אלו אשר וודאי נותנים הכנה ראויה לקראת זמן אלול בהיכלי הישיבות הקדושות.

לאחר השיעור נשאר לתפילת מנחה ברוב עם ובסיום התפילה הציבור והרבנים בראשם הודו להגר"ח מישקובסקי על טרחתו להגיע למקום ולחזק את ציבור בני התורה בעיר אשדוד.