רבה הספרדי הראשי של העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם יוסף נצפה לפני בשבוע האחרון בתפילה בציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל בעיר אומן שבאוקראינה. צילום: איחוד ברסלב באומן