האדמו"ר נשא דברי חיזוק לרגל תחילת הזמן ולרגל ימי הרחמים והסליחות. צילום משה גולדשטיין