הרב הישיש רבי יהושע מאמאן, מזקני רבני מרוקו, פסק לשואלים ש"ילכו לרבי יצחק יוסף וינהגו לפי מה שיורה". צפו בתמונות

http://www.jdn.co.il/video/878348