כ''ק האדמו''ר מצאנז שליט"א בביקור בבית מדרש צאנז בעיר העתיקה צפת • צילום ועריכה: דוד כהן • צילום ועריכה: דוד כהן

בואו של הרבי לקראת השנה החדשה הבעל"ט לברך בברכת השנים בעיה"ק, נפתחה בתפילת מעריב בקלויז צאנז שבעיר העתיקה, ובהמשך ניתנה סקירה אודות התפתחות הקהילה והציבור החרדי בעיר, ולאחמ"כ התכנס הרבי באולם ביהמ"ד, לקבלת קהל חסידים ואנשי מעשה וכן רבני ועסקני העיר, עם סיום ביקור ההוד, וחזרה למעונו שבקרית צאנז שבנתניה, נפרד הרבי שליט"א בברכת שנה טובה ומבורכת.