עצרת סליחות מרכזית התקיימה בבית הכנסת "אוהל אברהם" ברובע ז' באשדוד • מאות אנשים ובראשם ראשי כוללים, רבנים וראשי מוסדות החינוך בעיר השתתפו במעמד. לפני התיבה עבר הפייטן רבי משה חבושה, הראשל"צ מסר דברי חיזוק • וידאו וגלריה

בתחילה נמסר השיעור המרכזי בספר אור החיים הק' מפי הרה"ג ר' שמעון יוחאי יפרח, אחריו נשא דברי חיזוק והתעוררות הרב מנחם שטיין, אחריו הרה"ג ר' אברהם כהן מרבני ישיבת "פורת יוסף" ורב מרכז תל אביב.

את המשא המרכזי נשא הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים, בדבריו הנרגשים הרחיב את מעלת ההכנה לקראת הימים הנוראים, ואמר, "אנו צריכים להיזהר שלא יהיה מצב שאלול יעבור ופתאום נמצאים אנו  ועומדים ביום הדין ראש השנה והפסדנו את כל ההכנה, הזמן עובר מהר כחלום יעוף כצל עובר, לא כצילו של כותל ולא כצילו של אילן, אלא כ-צל עוף שמיד נעלם מעיננו.

לכן מיד בימים הללו הראשונים של חודש אלול שכל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו מה אני יעשה כדי לנצל ולקבל על עצמי קבלה טובה, לעשות תוכנית מסודרת שהאדם מסוגל לקבל על עצמו להתקרב אל ה' יתברך, לתכנן ולסדר את דבריו ולא הבטחות בעלמא.

מעלת התפילה חשובה מאוד כגון בתפילת שמו"ע יקבל על עצמו שיכוין לכל הפחות עד ברכת מגן אברהם, מילה במילה וכך ימשיך ויתאמץ כפי כוחו ולא יעבור יום אחד שלא יכוין. יקבל על עצמו שיקבע זמן ללימוד תורה כל יום, שיעשה תענית דיבור בסדר הראשון או השני אבל יקבע אותם בחומות של ברזל יום יום כך עד ראש השנה ובסוף כל שבוע יעשה חשבון איך התחזק וכך ירגיש התעלות וקרבת אלוקים.

כך גם בסליחות חשוב שנשים לבינו למילים הקדושות שכתבו אותם מגדולי הראשונים, כל מילה זה פנינה כל מילה יהלום".

מיד בסיום דבריו, החלו באמירת הסליחות כאשר לפני התיבה עבר החזן ר' משה חבושה. יצויין כי הגר"ש עמר התפלל מתוך סידור מיוחד של הסליחות "אמרי פי" שבו התפלל מרן הגר"ע יוסף בכנסי התעוררות גדולים ברחבי הארץ. את קבלת עול מלכות שמים המופיע בסליחות אמר הגר"ש עמאר ברטט, כשהקהל חוזר אחריו את הפסוקים פסוק בפסוק.

בסיום הסליחות ערך ברכת מי שבירך לקהל ובירך ברכת שנה טובה ומבורכת כתיבת וחתימה טובה.