יום העיון נערך ביוזמת 'התאחדות בתי הכנסת' ו'מקדש מעט'. בין הנואמים: הגרב"צ קוק, הגר"י דרעי והראשל"צ הגר"י יוסף • יעקב כהן תיעד