שמחת הפדיון הבן לנכד כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א ונכד הרה"צ רבי מרדכי זוסיא טווערסקי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מטריסק לונדון חתן הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס מספינקא זצ"ל • צילום: שוקי לרר