כ"ק האדמו"ר שליט"א נשא דברי חיזוק בהיכל הישיבה הקטנה ובהיכל הישיבה הגדולה של החסידות. תיעוד