השבוע התקיים כנס התעוררות לרגל חודש אלול בבית מדרש אור החיים, החל בדרשתו של רב בית הכנסת וראש הכולל אור החיים הרה"ג רוני וקיים שליט"א, אחריו מסר דרשה המרא דאתרא ורב העיר קרית גת ושדרות הרה"ג משה הבלין שליט"א, ולאחריו הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א, בענייני חודש אלול חודש הרחמים והסליחות. באירוע השתתפו גם יו"ר ש"ס חבר המועצה הר"ר עמי ביטון הי"ו, רבנים ואישי ציבור נוספים רבים לצד מאות מתושבי הקריה והעיר שבאו להתחזק. האירוע אורגן על ידי תנועת אל המעיין.