מרן ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין הגיע לחיזוק והתעוררות במספר ישיבות בבני ברק. בין דבריו התייחס גם לגזירות המרחפות על עולם התורה ואמר כי הדרך להינצל מהם עוברת בתוספת לימוד ושקידה בתורה הקדושה. צפו בתמונות

מרן ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין הגיע לחיזוק והתעוררות במספר ישיבות בבני ברק. משאו של ראש הישיבה החל בישיבת דעת תבונה שנפתחה בשנים האחרונות שם עמד ראש הישיבה על ההכנה הנצרכת לימים הנוראים, לאחר מכן הגיע ראש הישיבה לישיבת נחלת דן הנקראת בפי כל בית מדרש עליון הספרדית ראש הישיבה עמד בדבריו על הגזירות המרחפות על עולם התורה ועמד שהזכות להינצל מהם זה בשקידת התורה ועמלה לאחר מכן עברו תלמידי הישיבה לברכה וכתיבה וחתימה טוב.

משם הגיע ראש הישיבה לישיבת פוניבז' לצעירים את פניו קיבלו מאות תלמידי הישיבה בראשות ראשי ורבני הישיבה לצעירים, ראש הישיבה חיזק את התלמידים ולאחר מכן ליווי אותו עד רכבו כשהוא מרעיף עליהם מברכותיו.

קרדיט צילום: בעריש פילמר