כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א השתתף אתמול במעמד הסליחות בהיכל ישיבת אור החיים בראשות הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א חבר מועצת חכמי התורה • צפו בתיעוד והאזינו לברכת האדמו"ר ולדברי ההתעוררות של הגר"ר אלבז

כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א השתתף אתמול במעמד הסליחות בו נוהגים בני עדות המזרח לומר בכל חודש אלול, בהיכל ישיבת אור החיים בראשות הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א חבר מועצת חכמי התורה.

האדמו"ר שליט"א ישב במשך כל זמן אמירת הסליחות ליד ראש הישיבה, עם תום אמירת הסליחות כיבד הגר"ר אלבז את האדמו"ר שליט"א שישא דברים לציבור החשוב שהתאסף, האדמו"ר שליט"א ביקש מראש הישיבה שימסור את ברכתו לכולם מקרב לב, ואיחל בברכת כתיבה וחתימה טובה.

לאחר מכן נשא הרב אלבז דברי התעוררות ובין הדברים דיבר בשבחו ובגדולתו של האדמו"ר שליט"א שהקים מחדש את חסידות בעלזא לאחר השואה האיומה, והשווה את הימים האלו בו אנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות לימים של תקומת היהדות לאחר השואה, שכל אחינו בני ישראל נספו באפר, וגם אם יהודי נמצא בשאול תחתית יכול לצאת מאפילה לאורה ולבנות עצמו כפי שהאדמו"ר שליט"א בנה את החסידות לשם ולתפארת, כן האריך בדבריו על פעילות האדמו"ר שליט"א בעולם התשובה כידוע בין הדברים הנגלים והידועים ובין הדברים הנסתרים, והדור זוכה שיהיה בקרבו כאלו מנהיגים.