מעמד מסיבת חומש התקיים לעשרות ילדי כיתה א' מת"ת ברסלב ירושלים לרגל תחילת לימוד החומש. המעמד נערך ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הגדול של ברסלב בירושלים - 'השוהל' בהשתתפות הורי התלמידים. צילום: משה מרקוביץ - ברסלב live