ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א הגיע לברך ולהתברך אצל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לקראת השנה החדשה הבעל"ט