כ"ק האדמו"ר מביאלא רמת אהרן שליט"א ערך את שולחנו בליל ערב ראש השנה בבית מדרשו בשכונת רמת אהרן בבני ברק לרגל הילולת אביו כ"ק האדמו"ר רבי יעקב יצחק זצוק"ל בעל 'אהבת יעקב' בהשתתפות קהל חסידים ואוהדים • צילום: שוקי לרר