כ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף מאיר אלטמן מחוג חתם סופר שליט"א בעריכת השולחן לרגל נעילת ימי ראש השנה בבית מדרשו בבני ברק בהשתתפות קהל החסידים שבאו לשהות במחיצתו בחג • צילום: שוקי לרר