כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א הגיע השבוע (שני) לביקור בעיר בני ברק שם עלה לביקור בבית הגר"ח קנייבסקי שליט"א ובבית מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א במעונו בקרית ויז'ניץ ב"ב • צילום: שוקי לרר

​כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א ביקר ביום ב' השבוע במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ברח' רשב"ם בב"ב לברך ולהתברך בברכת השנים.​

האדמו"ר שליט"א דן עם הגר"ח בגדרי מחילת עוונות בימים אלו – עשי"ת, בגדרי מחילת עוונות לחתן ביום חופתו האם הוא כמו ביוכ"פ וכן לגבי גר שנתגייר שאל האדמו"ר באיזה עוונות מדובר הרי גוי אינו מחויב רק בז' מצוות, ומרן שר התורה השיב שיש מספיק מה לעשות תשובה גם על ז' מצוות בני נח.

האדמו"ר שליט"א סיפר להגר"ח על פגישה שהיתה לפני עשרות שנים בין אביו כ"ק ה"באר יעקב" זצ"ל לבין הסטייפלער שבא להתייעץ בשליחות אביו ה"דבר חיים" בנוגע לבחור שהיה צריך שאלת חכם אם לסלקו מהישיבה, הסטייפלער עיין בשאלה ולאחר כמה דקות אמר ל"באר יעקב": זה שאלה ממש של פיקוח נפש, בדבר כזה צריך הכרעה של יהודי בעל רוח הקודש כאביך הקדוש. מרן הגר"ח התפעל מאוד למשמע העובדה.

לאחמ"כ נסובה השיחה בהלכות תקיעת שופר והאדמו"ר שליט"א העניק לגר"ח את הספר "הליכות עולם" הלכות והליכות מרבוה"ק לחודש תשרי, הגר"ח עיין מעט בספר הודה על המתנה ואמר שבהמשך יעיין בו בעומק יותר.

לאחמ"כ איחלו זה לזה ברכת גמח"ט ושנה טובה ונפרדו לשלום.

​לאחמ"כ פנה האדמו"ר שליט"א לביקור אצל מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לברך ולהתברך בברכת השנים.

האדמו"ר שליט"א הזכיר לאדמו"ר מויז'ניץ את מנהג אביו כ"ק אדמו"ר ה"באר יעקב"​ לבוא מידי שנה בין כסה לעשור לכ"ק אדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ להתברך בברכת השנים.

לאחמ"כ נתארכה השיחה במנהגי נדבורנה בתפילה לפני העמוד ובמנהגים בפתיחת הארון ואמירת המזמורים בעת רצון זו, לאחמ"כ כיבד אדמו"ר מויז'ניץ בשתיית לחיים וכ"ק האדמו"רים בירכו והתברכו בגמר חתימה טובה ובברכות לרוב.

לאחר הביקור המרומם ליווה האדמו"ר מויז'ניץ את מרן אד"ש עד ליציאה כאשר הם נפרדים בכבוד גדול.