כלל ישראל מסתובבים בימים אלו לבחור אתרוגים, לולבים, הדסים וערבות לשם מצוות ארבעת מינים ב'שוק ארבעת המינים' או במכירות השונות. הצלם שוקי לרר יצא לרחובות בני ברק וירושלים, וחזר עם גלריה תוססת • צפו