מה טיבה של מתנה זו . האם לאדמור מפינסק יש פרדס אתרוגים וכדו' או שהוא פשוט קנה אתרוג עבור הראשישיבה ?