ערב עיון מרתק, בנושא כשרות ארבעת המינים, התקיים גם השנה ע"י בתי ההוראה של המפעל העולמי 'שערי הוראה', ביום שלישי ו' בתשרי, למאות רבנים, לדורשי הלכה ולכל מי שחפץ לדעת הלכות אלו. צפו בתיעוד גלריה

ערב עיון מרתק, בנושא כשרות ארבעת המינים, התקיים גם השנה ע"י בתי ההוראה של המפעל העולמי 'שערי הוראה', ביום שלישי ו' בתשרי, למאות רבנים, לדורשי הלכה ולכל מי שחפץ לדעת הלכות אלו.

ערב העיון נפתח ע"י הרה"ג ר' טוביה פריינד שליט"א, מח"ס 'מועדים לשמחה', 'שלמי מועד' ועו"ס שהרחיב על מפעלי שערי הוראה ובייחוד על רשת בתי ההוראה הנותנים מענה נרחב לציבור, וכן על הקו המיוחד שנותן מענה ע"י רבנים ומוצים 24 שעות ביממה.

ראשית כיבד בדברי פתיחה את הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א, ראש בתי ההוראה ויו"ר 'שערי הוראה', שהשמיע שאלות שונות ואקטואליות שנתעוררו בכשרות ארבעת המינים בדורות אחרונים. לאחר מכן התקיים הרצאה מאלפת בליווי מצגת מהגאון ר' אברהם חיים עדס שליט"א מו"צ ומח"ס 'ארבעת המינים למהדרין', שריתק את הקהל שעה ארוכה על כל תהליך גידול וכשרות האתרוג.

אחריו נאם האגרונם מר ישראל פרידמן הי"ו, ממושב נוב שברמת הגולן ומומחה לגידול הדסים. הרב יהודה טרייטל סאמעט שליט"א, מגדולי המומחים בלולבים ובעל חברת 'הלולב מבית סמט למהדרין' הרחיב על דיני הלולב ועל כל אופני שמירת הלולבים משעת הקטיפה, וכן על תהליך המיון המיוחד שנעשה ע"י רבנים ידועי שם.

בסיום הערב נמסר סיכום הלכתי נרחב בכשרות ארבעת המינים ע"י הגה"ח ר' יוסף שאול אייזנשטיין שליט"א, מרבני 'שערי הוראה' ומח"ס 'דעת הלכה'.

ידוע, כי שערי הוראה בראשות הגר"ח שמלר שליט"א, פועל ללא לאות להחדרת לימוד הלכה והוראה בקרב בחורי הישיבות ובקרב אברכים צערים, ע"י תוכניות לימוד משך כל ימות השנה בשימת דגש מיוחד על לימוד שו"ע הרב בעל התניא, ובמיוחד בערבי חגים ומועדים, מנחילים את הלכות חג בחג, ע"י קיום כינוסים ו'ערבי עיון', בו נושאים דברים רבנים ומורי הוראה נודעים, ומביאים לידיעת המוני דורשי ומבקשי ה' – זו הלכה.