הגאון רבי משה ברנדסדורפר שליט"א גאב"ד היכל הוראה במסירת שיעור מיוחד לבני ירושלים בהלכות ארבעת המינים • השיעור נמסר בבית ההוראה 'היכל הוראה' שבראשותו • צילום: ברוך אוביץ