יום כיפור חלף עבר, ומחיל אל חיל, יצאו היום המוני עמך בית ישראל אל שווקי ארבעת המינים לרכוש להם לולב, אתרוג, הדסים וערבות, מהמהודרים ביותר לקראת חג הסוכות הקרב ובא. צלמי פלאש 90, תיעדו את ההתבוננות בכשרות המינים