בשמחה מרובה התקבלה הידיעה בעיר אלעד על הקמת 'בית הוראה לארבעת המינים' בו עונים רבנים ומוצי"ם מקהילות הקודש בעיר, בראשות הגאון רבי יעקב שאול לייזער שליט"א רבה של קהילת צאנז ומחשובי הפוסקים. בית ההוראה מתקיים ע"י המכירה המרכזית 'האתרוג' בקרית חינוך רשב"י