מי כעמך ישראל!! תענוג לראות יהודים מקיימים מצוות השם בכזאת רצינות ואהבה .אשריינו…