הרב מחפוד..איזה אדם צדיק וירא שמים.השם יתן לא אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים.זה אדם שבאמת נושא בעול העדה.