המונים השתתפו בשמחת בית השואבה המרכזית הנערכת ע"י "יורה דעה" בנשיאות הגאב"ד הגר"ש מחפוד רב שכונות דרום העיר בני ברק. צפו בתיעוד של יעקב כהן

המונים השתתפו אמש בשמחת בית השואבה המרכזית הנערכת ע"י "יורה דעה" בנשיאות הגאב"ד הגר"ש מחפוד רב שכונות דרום העיר בני ברק, כיבדו בנוכחותם גדולי תורה, ראשי ישיבות וכוללים ויושבי על מדין ובראשם חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני והראש"ל הגר"י יוסף.

הגר"א עפג'ין ראש מוסדות בית הלוי הרחיב בדבריו בשבח השמחה בחג המשפיעה על כל השנה. הגר"ש בעדני דן בטעמי המצוות בחג הסוכות.

את המשא המרכזי נשא הגר"ש מחפוד במדרשים על הסמליות של ארבעת המינים ואחריותם הכבדה של מורי ההוראות בישראל לשאת את נטל העם שבשדות ומאידך את חובתו של הציבור הכללי להתבטל בפני מעתיקי השמועה.

את המעמד חתם הראש"ל הגר"י יוסף בדברי חיזוק בשבח עמל התורה במועדים כשהוא מביא עובדות מאביו מרן זצוק"ל בימי חורפו בירושלים, כאשר את ימי חול המועד היה מקדיש ללימוד רצוף מבוקר עד ערב בביהכ"נ צופיוף בשכונת הבוכרים, כשהוא מסיים בברכות חמות לגר"ש מחפוד שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה.