כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א בברכה על הלולב בסוכתו, באמירת ההלל, בהושענות, ובקריאת התורה בהיכל בית מדרשו