יום הושענא רבה בחצרו של כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א: נטילת ד' מינים, הושענות, טיש הושענא רבה, פתיחת הארון וקריאת התורה • צפו